BarrikajaunaA

“Arabako Errioxako euskal eskualdean ardoa ekoizten duten familia ugarietako batekoa naiz. Denok ondare bat mantentzeko ahalegin eta lan handia egiten dugu etengabe, eta goi mailako produktu bat aurrera daramagu: Arabako Errioxako ardoa.
Arabako Errioxa ezagutarazi nahi dut, mahatsondoa lantzeko eremu onenetako bat delako, horren ezaugarri bereziak direla eta: zorua, klima, milurteko historia, eta, jakina, horren garapena ahalbidetzen duen gure familia-elkartasuna. ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteko kide naiz. Elkartean biltzen diren upeltegiak ekoizpen mugatukoak dira eta mahasti-partzela txikiak lantzen dituzte, mahatsen gainean kontrol handiagoa izanik. Familia-upeltegi horiek, belaunaldiz belaunaldi, munduko ardo berezi eta balioetsienetako baten ekoizpenean mendeak igaro izanaren esperientzia, tradizio eta erantzukizun historikoa dute. Euskal kontsumitzailea gonbidatzen du Arabako Errioxako ardoa hautatzera; gure ardoa, hemengoa, Euskadin lantzen dena.”
Barrika jauna ABRA elkarteak antolatutako PROIEKTU bat da, eta horren helburua da euskal kontsumitzaileari Arabako Errioxaren eta bertako produktu adierazgarrienaren ezagutza transmititzea, hots, ardoaren ezagutza. Euskadin egindako bidaia baten bitartez, barrika jaunak hainbat abentura bizi ditu, eta hainbat leku eta pertsonekin topatzen da eta interakzioak ditu. Eta gure produktu onena ezagutarazten du.
Abentura horiek kapitulu edo sekuentzia txikietan jasotzen dira bideo bidez (Webseriea). Blog baten bitartez jarrai daitezke, eta haren abenturak gizarte-sare batzuetan parteka daitezke.


“Soy uno más de las muchas familias productoras vitivinícolas de la comarca vasca de Rioja Alavesa, que con nuestro esfuerzo y constancia luchamos por mantener un legado, sacando adelante un producto de alto nivel: el vino de Rioja Alavesa.
Quiero dar a conocer Rioja Alavesa, una de las mejores zonas para el cultivo de la vid por sus características diferenciadas: suelo, clima, historia milenaria y por su puesto, nuestra unidad familiar que permite su desarrollo. Pertenezco a la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa – ABRA, que agrupa a bodegas independientes de producción limitada, que cultivan pequeñas parcelas de viñedo, con un consecuente mayor control de las uvas. Bodegas familiares que generación tras generación tienen la experiencia, tradición e incluso responsabilidad histórica de llevar siglos produciendo uno de los vinos más singulares y apreciados del mundo. Invito al consumidor vasco a que la elección de su vino sea Rioja Alavesa, el nuestro, el de aquí, el que se elabora en Euskadi.”
El Hombre de la barrica es un PROYECTO generado desde ABRA con el objetivo de transmitir al consumidor Vasco el conocimiento de Rioja alavesa y de su producto más emblemático: el vino.
A través de un viaje por Euskadi, el hombre de la barrica protagoniza diversas aventuras, encuentros e interacción con diversos lugares y personas, en el que da a conocer nuestro mejor producto.
Estas aventuras quedan reflejadas en una serie de pequeños capítulos o secuencias en vídeo, (Webserie) que pueden ser seguidos en un blog y sus peripecias compartidas en diversas redes sociales.